ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  SPJ-04 โตเกียว ฟูจิ สวยเสมอ - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  SPJ-04
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • เมือง
  :  โตเกียว
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
 • ระดับทัวร์
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 07 - 12 ตุลาคม 65
 • 47,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 45,777 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 47,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 8,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,777 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 • รายละเอียดผู้จอง
 • รายชื่อผู้เดินทาง
 • จำนวน
  ผู้ใหญ่ () {{mtotal1() | number:0}} บาท
  เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี) {{mtotal2() | number:0}} บาท
  เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี) {{mtotal3() | number:0}} บาท
  ทารก (ไม่เกิน 2 ปี) {{mtotal4() | number:0}} บาท
  พักเดี่ยว () {{mtotal5() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท