ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  SEU-04 สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สวยนะ - 8D5N
 • รหัสทัวร์
  :  SEU-04
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
 • เมือง
  :  ซูริค
 • ระยะเวลา
  :  8D5N (-)
 • ระดับทัวร์
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 02 – 09 ธันวาคม 65
 • 62,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 60,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 62,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 13,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 14,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 • รายละเอียดผู้จอง
 • รายชื่อผู้เดินทาง
 • จำนวน
  ผู้ใหญ่ () {{mtotal1() | number:0}} บาท
  เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี) {{mtotal2() | number:0}} บาท
  เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี) {{mtotal3() | number:0}} บาท
  ทารก (ไม่เกิน 2 ปี) {{mtotal4() | number:0}} บาท
  พักเดี่ยว () {{mtotal5() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท