เกาหลี

Wow! Busan เที่ยวเกาหลี...ปูซาน & ยอซู
เที่ยวชมหมู่บ้านคัมซอน เช็คอิน ชงโดสกายวอร์ค ผจญภัยดินแดนเทพนิยาย
มหัศจรรย์...KOREA เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สะพานกระจกโซยางกัง - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - สมุนไพรโสม - ถนนฮงแด -โซลทาวเวอร์ - พระราชวังชางด็อกกุง
KOREA SEOUL เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์
เที่ยวโซล เกาะนามิ ช้อปปิ้งย่านฮงแด