ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน

STW-06 ไต้หวัน ออนเซ็น
เช็คอิน: ปราสาทช็อกโกแลต หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
STW-04 ไต้หวัน ไทเป เคาต์ดาวน์
เช็คอิน: ปราสาทช็อกโกแลต หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ป้อมปราการซานโดมินโก
STW-05 ไต้หวัน ไทเป เกาสง เคาต์ดาวน์
เช็คอิน: ช้อปปิ้งซีเหมินติง ปราสาทช็อกโกแลต
STW-03.1 ไต้หวัน อินดี้
เช็คอิน: ถนนโบราณซานเซ๊่ย หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
STW-02 ไต้หวัน พรีเมียม
เช็คอิน: พระราขวังต้องห้าม ถนนโบราณซานเซี่ย ล่องเรื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา
STW-001 ไต้หวัน เอ็กซ์คลูซีฟ
เช็คอิน: ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา