ทัวร์ลาว

LAO04 DD DMK อุดรฯ.-ลาว น่าฮักหลาย
เช็คอิน: หอพระแก้ว พระธาตุหลวง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระธาตุพูสี บลูลากูน ถ้ำนางฟ้า สะพานแขวนสีฟ้า
LAO03 DD DMK อุดรฯ.-ลาว ข้อยฮักเจ้า
เช็คอิน: นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา ชมเมืองมรดกโลก ขอพรพระธาตุหลวง