ตุรกี

มหัศจรรย์...TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล NEW YEARS 2024
เที่ยวดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ ** พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance **
TURKIYE Balloon Hunt & Tulip
พาทุกท่านไปที่ขึ้นบอลลูน ฟรีถ่ายรูปคู่กับรถ Classic Car พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน
TURKIYE SIMPLY BY TK
นอนหรู 4 ดาว+นอนคัปปาโดเกีย 2 คืน - วิหารฮาเจียโซเฟีย - ม้าไม้เมืองทรอย - โรงละครอะโครโปลิส - เมืองใต้ดิน - Blue Mosque
TURKIYE GOOD TIME BY TK
ดินแดน 2 ทวีป - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน - วิหารฮาเจียโซเฟีย - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ม้าไม้เมืองทรอย - โรงละครอะโครโปลิส - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม
มหัศจรรย์...TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล
เที่ยวดินแดน 2 ทวีป - ปามุคคาเล่ - วิหารเซนต์โซเฟีย - ม้าไม้เมืองทรอย - พิเศษ! ชมโชว์ Belly Dance - นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย
มหัศจรรย์..TURKIYE บินภายใน 1 ขา นั่งกระเช้าเพอร์กามัม
เที่ยวดินแดน 2 ทวีป-นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย - พิเศษ!!ชมโชวื Belly Dance - จตุรัสทักซิมสแควร์ - ปราสาทปุยฝ้าย
มหัศจรรย์..TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล
นั่งบอลลูล ชมเมืองคัปปาโดเกีย - ปราสาทปุยฝ้าย - นครใต้ดินคาดัค - Hagia Sophia - ม้าไม้เมืองทรอย
มหัศจรรย์..TURKIYE เทศกาลทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 2023
เที่ยวดินแดน 2 ทวีป - นั่งบอลลูน - ชมเมืองคัปปาโดเกีย - ปามุคคาเล่ - วิหารเซนต์โซเฟีย - ม้าไม้เมืองทรอย
มหัศจรรย์..TURKIYE เมืองแห่งสีสัน ALACATI
ถนน Aliacati แลนด์มาร์คใหม่ - นั่งบอลลูน - ชมเมืองคัปปาโดเกีย - ชมเมืองคัปปาโดเกีย - วิหารเซนต์โซเฟีย - เมืองปามุคคาเล่