ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

ทัวร์ตุรกี

 SJIS-01 TURKIYE มหัศจรรย์บอลลูนหลากสี
เช็คอิน: ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณมรดกโลก ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
SJIS-02 TURKIYE ตะลุยเทพนิยายสองพันปี
เช็คอิน: สะพานข้ามทวีป เมืองโบราณเฮียราโปริส กำแพงประวัติศาสตร์คอนสแตนติโนเปิล
IST15 TURKEY BEST VALUE
เช็คอิน: วิหารฮาเจียโซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ปราสาทปุยฝ้าย มัสยิดบลูมอส
IST14 TURKEY BEST PRICE
เช็คอิน: วิหารฮาเจียโซเฟีย เมืองใต้ดิน ปราสาทปุยฝ้าย Blue Mosque คัปปาโดเกีย
IST12 TURKEY BEST TRIP
เช็คอิน: วิหารฮาเจียโซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ม้าไม้เมืองทรอย โรงละครอะโครโปริส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม
IST11 TURKEY GOOD DAYS
เช็คอิน: วิหารฮาเจียโซเฟีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ม้าไม้เมืองทรอย โรงละครอะโครโปริส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม
ZGIST-2209TK Turkey อิสตันบูล ชานัคคาเล คูซาดาซึ ปามุคคาเล
เช็คอิน: ชมบอลลูนสุดโรแมนติกที่คัปปาโดเกีย ถ่ายรูปคู่ม้าไม้เมืองทรอย
ZGIST-2215TK Turkiye ทูร์เคีย อิสตันบูล ชานัคคาเล คูซาดาซึ
เช็คอิน: ซิรินเซหมู่บ้านแห่งไวน์ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ZGIST-2203TK Turkey อิสตันบูล ชานัคคาเล ปามุคคาเล
เช็คอิน: ไฮไลท์เมืองมรดกโลก ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
ZGIST-2208TK Turkey อิสตันบูล ชานัคคาเล ปามุคคาเล
เช็คอิน: เมืองมรดกโลก ม้าไม้เมืองทรอย
ZGIST-2212TK Turkiye อิสตันบลู ซานัคคาเล ซิรินเซ ปามุคคาเล
เช็คอิน: เที่ยวซิรินเซหมู่บ้านแห่งไวน์ ชมตำนานม้าไม้เลื่องชื่อเมืองทรอย
ZGIST-2210TK Turkey ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย
ซาฟรานโบลูอาณาจักรออตโตมัน
ZGIST-2216TK Turkiye ทูร์เคีย อังการา คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล
เช็คอิน: ชมบอลลูนหลากสี ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
BT-IST46_TK มหัศจรรย์ Turkiye บินตรงสู่อิสตันบลู
เช็คอิน: นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย