ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

ทัวร์จอร์เจีย

TBS02 GRAND GEORGIA ELEGANT BY TK
เช็คอิน: โบสถ์เกอร์เกตี้ มหาวิหารบาเกติ ย่านเมืองเก่าบาทูมี่ ป้อมนาริคาล่า ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ โบสถ์ทรินิตี้
BUS04 GRAND GEORGIA BY TK
เช็คอิน: โบสถ์เกอร์เกตี้ มหาวิหารบาเกติ ย่านเมืองเก่าบาทูมี่ ป้อมนาริคาล่า ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี่ โบสถ์ทรินิตี้
ZGTBS-2205TK จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ มิทสเคต้า
เช็คอิน: ทบิลิซี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ไซห์นากี ควาเรลี
FANTASTIC GEORGIA
เช็คอิน: ตะลุยสำรวจสถาปัตยกรรมและความสวยงามตามเส้นทางธรรมชาติ