ทัวร์เยอรมนี

VCEUROEK4.6 Germay Austria Swiss France (Jungfrau)
เช็คอิน: มิวนิค-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราวน์-ลูเซิร์น-ดีจอง-ปารีส