ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

SSP-03 สิงคโปร์ Fun Fun - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  SSP-03
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สิงคโปร์
 • เมือง
  :  สิงคโปร์
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
 • ระดับทัวร์
เช็คอิน: มาริน่าเบย์แซนด์ , ชมโชว์ Light&Water

รายการเดินทางโดยย่อ

 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งโชคลาภ การ์เด้นบายเดอะเบย์ – สะพานHelix – มาริน่าเบย์แซนด์ – ย่านคลาร์กคีย์ ล่องเรือBumboat
 2. อิสระช้อปปิ้ง ไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง(ราคาตั๋วยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ผู้ใหญ่ 1,990 บาท/เด็ก 412 ขวบ 1,590 บาท)หรือซื้อ Option มหาสนุกจ่ายเพิ่ม 2,777บาท/ท่าน *มีรถและไกด์บริการพาเที่ยว*อุโมงค์ต้นไม้ เกาะเซ็นโตซา S.E.A Aquarium ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(รวมตั๋ว) ช้อปปิ้ง IMM เอาท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุด
 3. เมอร์ไลออน Duty Free ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด Jewel Changi ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  24 – 26 มิถุนายน 65  จองทัวร์นี้
 • 11,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 11,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 11,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  26 - 28 มิถุนายน 65  จองทัวร์นี้
 • 9,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 9,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 9,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  26 – 28 สิงหาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 9,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 9,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 9,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  16 – 18 กันยายน 65  จองทัวร์นี้
 • 11,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 11,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 11,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  23 – 25 กันยายน 65  จองทัวร์นี้
 • 11,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 11,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 11,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  30 กันยายน – 2 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 12,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  7 – 9 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 12,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  22 – 24 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 13,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 13,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  28 – 30 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 12,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  11 – 13 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 11,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 11,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 11,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  25 – 27 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 12,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  2 – 4 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 13,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 13,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  9 – 11 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 13,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 13,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  16 – 18 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 12,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  23 – 25 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 13,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 13,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  30 ธันวาคม 65 – 1 มกราคม 66  จองทัวร์นี้
 • 15,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 15,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 15,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  31 ธันวาคม 65 – 2 มกราคม 66  จองทัวร์นี้
 • 15,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 15,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 15,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()