SPJ-01 ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  SPJ-01
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • เมือง
  :  โอซาก้า
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
 • ระดับทัวร์
เช็คอิน: ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ชินจุกุ

รายการเดินทางโดยย่อ

 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น (บริการอาหารบนเครื่อง)
 2. ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า ศาลเจ้าสุมิโยชิ พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ – โดทงโบริ (หากท่านใดไม่ต้องการท่องเที่ยวตามโปรแกรมสามารถเลือกซื้อตั๋วยูนิเวอร์แซลได้ *ต้องแจ้ง ณ วันจอง* ไกด์แนะนำการเดินทาง)
 3. ตึกซูโม่ เกียวโต ศาลเทพเจ้าอินาริ วัดคิโยมิซุ ถนนโบราณฮิกาชิยาม่า วัดคิงคะคุจิ ป่าไผ่ซากาโนะ ย่านกิออน เมืองกิฟุ
 4. ตลาดเช้าทาคายาม่า ย่านเมืองเก่า ถนนซังมาจิ สะพานนาคะบาชิ ศาลาว่าการเมืองเก่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชิซูโอกะ มื้อพิเศษ!!บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น
 5. ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ศาลเจ้าโคมิทาเกะ – ศูนย์จำลองผ่านดินไหว โตเกียว กันดั้มโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ – Duty Free – ช้อปปิ้งชินจุกุ
 6. ตลาดปลาสึกิจิ วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ แม่น้ำสุมิดะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)

 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  8 – 13 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 59,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 57,777 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 59,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 8,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 11,777 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  23 – 28 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 57,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 55,777 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 57,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 8,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 11,777 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 59,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 57,777 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 59,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 8,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 11,777 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  07 – 12 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 59,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 57,777 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 59,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 8,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 11,777 บาท/คน พักเดี่ยว ()