ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

ZGSIN-2208SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  ZGSIN-2208
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สิงคโปร์
 • เมือง
  :  สิงคโปร์
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
เช็คอิน: เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

รายการเดินทางโดยย่อ

1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – ถ่ายรุปสะพานเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลาก คีย์

2. อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
3. อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล– สนามบินสุวรรณภูมิ

 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  06 – 08 สิงหาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 13,990 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,990 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 5,000 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,900 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  12 – 14 สิงหาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 15,990 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 14,990 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 5,000 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,900 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  20 – 22 สิงหาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 13,990 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,990 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 5,000 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,900 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  27 – 29 สิงหาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 13,990 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,990 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 5,000 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,900 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  03 – 05 กันยายน 2565  จองทัวร์นี้
 • 13,990 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,990 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 5,000 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,900 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  10 – 12 กันยายน 2565  จองทัวร์นี้
 • 13,990 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,990 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 5,000 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,900 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  17 – 19 กันยายน 2565  จองทัวร์นี้
 • 13,990 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,990 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 5,000 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,900 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  24 – 26 กันยายน 2565  จองทัวร์นี้
 • 13,990 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,990 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 5,000 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,900 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  08 – 10 ตุลาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 14,990 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,990 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 5,000 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,900 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  13 – 15 ตุลาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 14,990 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,990 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 5,000 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,900 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  14 – 16 ตุลาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 14,990 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,990 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 5,000 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,900 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  22 – 24 ตุลาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 15,990 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 14,990 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 5,000 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,900 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  29 – 31 ตุลาคม 2565  จองทัวร์นี้
 • 14,990 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,990 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 5,000 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,900 บาท/คน พักเดี่ยว ()