SSP-07 สิงคโปร์ ปาร์ตี้ - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  SSP-07
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สิงคโปร์
 • เมือง
  :  สิงคโปร์
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
 • ระดับทัวร์
เช็คอิน: มารีน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ย่านบันเทิงคลาร์กคีย์

รายการเดินทางโดยย่อ

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งโชคลาภ    การ์เด้นบายเดอะเบย์ (แนะนำเข้าชมโซนพิเศษ!! ฟลาวเวอร์โดม, คลาวด์ฟอเรสต์, ฟลอรัลแฟนตาซี จ่ายเพิ่ม 499 บ./ท่าน/โดม) – สะพานเฮลิกซ์ –  มาริน่าเบย์แซนด์ – จุดชมวิวแซนด์สกายพาร์ค ชมโชว์แสง สี เสียง Wonder Full Light (ไม่รวมตั๋วขึ้นจุดชมวิวและโชว์แสงสีเสียงหากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 799 บ./ท่าน) 

2. อิสระช้อปปิ้ง ไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง (หากต้องการซื้อยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ กรุณาแจ้งในวันจอง ผู้ใหญ่ 1,999 บ./เด็ก 412 ปี 1,699 บ.,  S.E.A Aquarium 1,199 บ./เด็ก 412 ปี 999 บ.) หรือซื้อแพ็คเกจมหาสนุกจ่ายเพิ่ม 3,399 บ./ท่าน มีรถและไกด์บริการ : อุโมงค์ต้นไม้ เกาะเซ็นโตซา ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์(รวมตั๋ว) ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ย่านคลาร์กคีย์ล่องเรือ Bumboat (ไม่รวมตั๋วล่องเรือหากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 699 บ./ท่าน)

3. เมอร์ไลออน Duty Free – ย่านไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี น้ำตกจีเวล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  19 – 21 สิงหาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 12,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  20 – 22 สิงหาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 12,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  02 – 04 กันยายน 65  จองทัวร์นี้
 • 12,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  03 – 05 กันยายน 65  จองทัวร์นี้
 • 10,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 10,777 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 10,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  09 – 11 กันยายน 65  จองทัวร์นี้
 • 12,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  10 – 12 กันยายน 65  จองทัวร์นี้
 • 12,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  16 – 18 กันยายน 65  จองทัวร์นี้
 • 12,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  17 – 19 กันยายน 65  จองทัวร์นี้
 • 12,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  24 – 26 กันยายน 65  จองทัวร์นี้
 • 12,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  30 กันยายน – 02 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 13,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 13,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  13 - 15 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 14,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 14,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 14,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  21 - 23 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 14,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 14,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 14,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  22 - 24 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 14,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 14,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 14,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  29 – 31 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 14,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 14,277 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 14,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()