SPJ-05 ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา อิเสะ - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  SPJ-05
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
 • ระดับทัวร์
เช็คอิน: นั่งรถไฟสายโรแมนติก เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ถนนโบราณฮาไรมาจิ สวนกวางนารา วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า

รายการเดินทางโดยย่อ

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น (บริการอาหารบนเครื่อง)

2. ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า เมืองอิเสะ ศาลเจ้าอิเสะ ถนนโบราณฮาไรมาจิ ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ หินแต่งงาน Meoto Iwa

3. เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – สวนกวางนารา วัดโทไดจิ เกียวโต ศาลเทพเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านกิออน เกอิชา

4. นั่งรถไฟสายโรแมนติก ป่าไผ่ซากาโนะ โอซาก้า ตึกซูโม่ ดิวตี้ฟรี – สวนสนุกเลโก้แลนด์ (ไม่รวมตั๋ว 1,199บ./ท่าน เด็ก 2 ปี ไม่เสีย) หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง (ไม่รวมตั๋วผู้ใหญ่ 999 บ./ท่าน เด็ก 4 – 11 ปี 499 บ./ท่าน) สนใจกรุณาแจ้งในวันจอง มีรถรับส่ง ย่านโดทงโบริ

5. ศาลเจ้าสุมิโยชิ เอ็กซ์โปซิตี้ หมู่บ้านอเมริกา ย่านชินไซบาชิ (หากต้องการเที่ยวยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอ กรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 411ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับส่ง

6. ตลาดคุโรมง ปราสาทโอซาก้า (รวมตั๋วเข้าชมด้านใน) – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต ท่าอากาศยานคันไซ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 49,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 47,777 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 49,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 8,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 11,777 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  11 – 16 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 49,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 47,777 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 49,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 8,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 11,777 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  22 – 27 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 47,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 47,777 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 47,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 8,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 11,777 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  13 – 18 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 49,777 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 47,777 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 49,777 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 8,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 11,777 บาท/คน พักเดี่ยว ()