ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

SSP-08 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์ซัล เวรี่แฮป - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  SSP-08
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สิงคโปร์
 • เมือง
  :  สิงคโปร์
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
 • ระดับทัวร์
เช็คอิน: ยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอ(รวมตั๋ว) มารีน่าเบย์แซนด์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ หาดซิโลโซ

รายการเดินทางโดยย่อ

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ย่านไชน่าทาวน์  วัดพระเขี้ยวแก้ว การ์เด้นบายเดอะเบย์ – สิงคโปร์ฟลายเออร์ – สะพานเฮลิกซ์ –  มาริน่าเบย์แซนด์ จุดชมวิวแซนด์สกายพาร์ค

2. เกาะเซ็นโตซา หาดซิโลโซ ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ – Lau Pa Sat Food Center ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – ย่านบันเทิงคลาร์กคีย์ ชมโชว์ไฟริมอ่าวมารีน่า ล่องเรือ Bumboat

3.  เมอร์ไลออน Duty Free ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี น้ำตกจีเวล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  10 – 12 กันยายน 65  จองทัวร์นี้
 • 13,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 13,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  17 – 19 กันยายน 65  จองทัวร์นี้
 • 14,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 14,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 14,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  24 – 26 กันยายน 65  จองทัวร์นี้
 • 14,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 14,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 14,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  22 - 24 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 15,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 15,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 15,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  29 – 31 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 15,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 15,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 15,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()