ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

SSP-09 สิงคโปร์ เฟสติวัล - 3D2N
 • รหัสทัวร์
  :  SSP-09
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สิงคโปร์
 • เมือง
  :  สิงคโปร์
 • ระยะเวลา
  :  3D2N (-)
 • ระดับทัวร์
เช็คอิน: มารีน่าเบย์แซนด์ กาเด้นบายเดอะเบย์ ย่านบันเทิงคลาร์กคีย์ ตรอกฮาจิ

รายการเดินทางโดยย่อ

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี การ์เด้นบายเดอะเบย์ – สะพานเฮลิกซ์ –  มาริน่าเบย์แซนด์ จุดชมวิวแซนด์สกายพาร์ค – เมอร์ไลออน ย่านบันเทิงคลาร์กคีย์ ล่องเรือ Bumboat

2. อิสระช้อปปิ้ง ไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง(หากต้องการซื้อยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ กรุณาแจ้งในวันจอง ผู้ใหญ่ 1,999 บ./เด็ก 412 ปี 1,699 บ.,  S.E.A Aquarium 1,199 บ./เด็ก 412 ปี 999 บ.)หรือซื้อแพ็คเกจมหาสนุกจ่ายเพิ่ม 3,399 บ./ท่าน มีรถและไกด์บริการ : เกาะเซ็นโตซา หาดซิโลโซ ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์(รวมตั๋ว) – Lau Pa Sat Food Center ถ่ายรูปสิงคโปร์ฟลายเออร์– ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

3. Duty Free – ย่านไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ตรอกฮาจิ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี น้ำตกจีเวล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  11 – 13 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 10,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 10,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 10,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  26 – 28 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 12,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  23 – 25 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 14,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 14,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 14,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  07 – 09 มกราคม 66  จองทัวร์นี้
 • 12,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  13 – 15 มกราคม 66  จองทัวร์นี้
 • 12,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 12,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  21 – 23 มกราคม 66  จองทัวร์นี้
 • 13,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 13,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  03 – 05 กุมภาพันธ์ 66  จองทัวร์นี้
 • 13,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 13,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  17 – 19 กุมภาพันธ์ 66  จองทัวร์นี้
 • 13,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 13,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  25 – 27 กุมภาพันธ์ 66  จองทัวร์นี้
 • 13,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 13,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  18 – 20 มีนาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 13,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 13,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 13,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 2,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 4,477 บาท/คน พักเดี่ยว ()