ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

SPJ-13 ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  SPJ-13
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • เมือง
  :  ฮอกไกโด
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
 • ระดับทัวร์
เช็คอิน: เทศกาลหิมะน้ำแข็งโซอุนเคียว หมู่บ้านเทพนิยายิงเกิลเทอเรส สนุกกับกิจกรรมลานหิมะ

รายการเดินทางโดยย่อ

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญี่ปุ่น (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)

2. ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด เมืองอาซาฮิคาวา สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เทศกาลน้ำแข็ง โซอุนเคียว แช่ออนเซ็น

3. เมืองมอมเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง เมืองอาซาฮิคาวา หมู่บ้านราเม็ง ถนนช้อปปิ้งอาซาฮิคาว่าเฮวะโดริ แช่ออนเซ็น

4. เมืองฟุราโน่ หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิลเทอเรส สุนัขลากเลื่อน เมืองซัปโปโร โรงงานช็อกโกแลต สกีรีสอร์ทคิโรโระ กิจกรรมลานหิมะ แช่ออนเซ็น บุฟเฟต์ขาปู

5. คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำ คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ ร้านขนม LeTAO – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ถ่ายรูปหอนาฬิกาซัปโปโร ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ ย่านซูซูกิโนะ ถนนคนเดินทานุกิโคจิ

6. ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  10 - 15 กุมภาพันธ์ 66  จองทัวร์นี้
 • 57,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 55,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 57,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 11,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  11 - 16 กุมภาพันธ์ 66  จองทัวร์นี้
 • 57,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 55,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 57,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 11,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  04 – 09 มีนาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 52,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 50,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 52,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 11,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  05 -10 มีนาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 52,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 50,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 52,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 11,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  06 – 11 มีนาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 49,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 49,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 49,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 12,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 11,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()