ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

SJF-05 ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า ชิลเวอร์ - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  SJF-05
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • เมือง
  :  ฟุกุโอกะ
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
 • ระดับทัวร์
เช็คอิน: ขึ้นกระเช้าชมซากุระฤดูหนาว สวนดอกไม้ฤดูหนาว ย่านเมืองเก่าฮากาตะ

รายการเดินทางโดยย่อ

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2. ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจ้ามรดกโลกอิสึคุชิมะ ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด แช่ออนเซ็น

3. เมืองหลวงออนเซ็นเบปปุ บ่อนรกทะเลเดือด ชิมไข่ออนเซ็น ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาสึรุมิ ชมซากุระฤดูหนาว สักการะเทพเจ้าทั้งเจ็ด – หมู่บ้านยูฟุอิน ทะเลสาบคินริน ฟุกุโอกะ

4. สวนโนโคโนะชิมะ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าดาไซฟุ ถนนโมจิ สตาร์บัคส์สาขาดาไซฟุ ถ่ายรูปกันดั้มโอไดบะ ห้างลาลาพอร์ต – ช้อปปิ้งย่านเทนจิ

5. อิสระท่องเที่ยว ไกด์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทาง : ย่านเมืองเก่าฮากาตะ อิชิรันราเม็งข้อสอบ ห้างคาแนลซิตี้ สตรีทฟู้ดฮากาตะ

6. ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  04 - 09 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 29,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 29,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 29,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 7,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  11 – 16 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 31,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 30,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 31,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 7,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  18 – 23 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 31,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 30,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 31,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 7,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  25 – 30 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 31,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 30,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 31,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 7,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  02 – 07 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 34,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 33,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 34,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 7,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  09 -14 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 34,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 33,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 34,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 7,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  16 – 21 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 33,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 32,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 33,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 7,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  23 – 28 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 36,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 35,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 36,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 7,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()