ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

SKS-024 เกาหลี บอลลูน ออทัมน์ - 5D3N
 • รหัสทัวร์
  :  SKS-024
 • ประเทศ
  :  ทัวร์เกาหลี
 • เมือง
  :  โซล
 • ระยะเวลา
  :  5D3N (-)
 • ระดับทัวร์
เช็คอิน: ตลาดปลากรุงโซล หมู่บ้านโบราณบุกชอน ย่านอิแทวอน เมียงดง ฮงแด

รายการเดินทางโดยย่อ

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเครื่อง)

2. ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ ล่องเรือเกาะนามิ ปั่นเรลไบค์บนรางรถไฟ

3. ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ – ฟาร์มผลไม้ออร์แกนิก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ย่านอิแทวอน

4. ศูนย์เวชสำอางเกาหลี ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – พระราชวังเคียงบก หมู่บ้านโบราณบุกชอน – คลองช็องกเยช็อน ช้ปปิ้งดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งเมียงดง

5. ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู ตลาดปลากรุงโซลนอร์ยางจิน มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ย่านฮงแด ค่าเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ ร้านละลายเงินวอน ท่าอากาศยานอินชอน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเครื่อง)


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  14 – 18 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 19,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 19,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  20 – 24 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 20,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 19,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 20,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  21 – 25 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 19,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 19,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  25 – 29 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 19,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 19,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  26 – 30 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 20,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 19,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 20,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  27 – 31 ตุลาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 19,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 19,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  02 – 06 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 17,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 17,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 17,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  03 – 07 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 18,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 17,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  04 – 08 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 18,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 17,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  09 – 13 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 19,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 19,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  10 – 14 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 18,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 17,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  11 – 15 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 18,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 17,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  12 – 16 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 18,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 17,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  16 – 20 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 19,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 19,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  17 – 21 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 18,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 17,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  23 – 27 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 19,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 19,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  24 – 28 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 18,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 17,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 4,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 3,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()