ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

SJF-08 ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า โอซาก้า สกีหิมะ - 6D4N
 • รหัสทัวร์
  :  SJF-08
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ญี่ปุ่น
 • เมือง
  :  ฟุกุโอกะ
 • ระยะเวลา
  :  6D4N (-)
 • ระดับทัวร์
เช็คอิน: ตลาดคุโรมง หินคู่รักเมโทอิวะ ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่

รายการเดินทางโดยย่อ

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

2. ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจ้ามรดกโลกอิสึคุชิมะ ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด

3. ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ ร็อคโค สโนว์พาร์ค กิจกรรมลานหิมะ โอซาก้า ช้อปปิ้งตึกซูโม่ ย่านชินไซบาชิ โดทงโบริ

4. ตลาดคุโรมง เขตอนุรักษ์คุระชิกิ ฮิโรชิม่า แช่ออนเซ็น

5. ฟุกุโอกะ ถ่ายรูปกันดั้มโอไดบะ ห้างลาลาพอร์ต ชายหาดอิโตะชิมะ หินคู่รักเมโทอิวะ ถ่ายรูปคู่ฟุกุโอกะทาวเวอร์ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ย่านเทนจิน สตรีทฟู้ดฮากาตะ

6. ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเครื่อง)


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  06 - 11 มกราคม 66  จองทัวร์นี้
 • 29,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 29,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 29,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 9,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  13 – 18 มกราคม 66  จองทัวร์นี้
 • 33,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 32,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 33,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 9,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  20 – 25 มกราคม 66  จองทัวร์นี้
 • 33,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 32,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 33,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 9,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 66  จองทัวร์นี้
 • 33,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 32,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 33,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 9,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  03 – 08 กุมภาพันธ์ 66  จองทัวร์นี้
 • 33,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 32,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 33,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 9,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  10 – 15 กุมภาพันธ์ 66  จองทัวร์นี้
 • 35,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 34,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 35,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 9,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  17 – 22 กุมภาพันธ์ 66  จองทัวร์นี้
 • 33,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 32,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 33,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 9,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  24 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 33,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 32,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 33,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 9,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  03 – 08 มีนาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 35,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 34,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 35,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 9,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  10 – 15 มีนาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 33,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 32,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 33,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 9,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  17 – 22 มีนาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 33,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 32,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 33,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 9,777 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 9,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()