ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

STW-04 ไต้หวัน ไทเป เคาต์ดาวน์ - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  STW-04
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ไต้หวัน
 • เมือง
  :  ไต้หวัน
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
 • ระดับทัวร์
เช็คอิน: ปราสาทช็อกโกแลต หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ป้อมปราการซานโดมินโก

รายการเดินทางโดยย่อ

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน ป้อมปราการซานโดมินโก ถนนโบราณตั้นสุ่ย ท่าเรือชาวประมง ชมพระอาทิตย์ตกดิน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

2. วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ – อุทยานเย่หลิว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – คอสเมติกช็อป ช้อปปิ้งซีเหมินติง

3. ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอร์เมเนียม – ปราสาทช็อกโกแลต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ –โรงงานผลิตชาอู่หลง เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต

4. ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากด้านบน ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  29 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 66  จองทัวร์นี้
 • 27,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 27,477 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 27,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 3,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 5,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()