ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

STW-06 ไต้หวัน ออนเซ็น - 4D3N
 • รหัสทัวร์
  :  STW-06
 • ประเทศ
  :  ทัวร์ไต้หวัน
 • เมือง
  :  ไต้หวัน
 • ระยะเวลา
  :  4D3N (-)
 • ระดับทัวร์
เช็คอิน: ปราสาทช็อกโกแลต หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

รายการเดินทางโดยย่อ

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน ไทจง เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต

2. ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมไข่ต้มใบชา – วัดเหวินหวู่ โรงงานผลิตชาอู่หลง ปราสาทช็อกโกแลต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านของฝากพายสัปปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ห้องพักส่วนตัว

3. อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89 ช็อปของฝากด้านบน – คอสเมติกช็อป ช้อปปิ้งซีเหมินติง

4. วัดหลงซาน ตลาดปลาไทเป – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  16 – 19 พฤศจิกายน 65  จองทัวร์นี้
 • 18,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 18,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 18,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 3,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 5,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  03 – 06 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 21,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 20,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 21,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 3,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 5,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  07 – 10 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 21,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 20,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 21,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 3,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 5,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  10 – 13 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 21,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 20,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 21,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 3,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 5,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  14 – 17 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 21,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 20,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 21,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 3,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 5,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  17 – 20 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 22,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 21,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 22,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 3,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 5,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  21 – 24 ธันวาคม 65  จองทัวร์นี้
 • 22,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 21,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 22,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 3,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 5,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()