ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์

SEU-05 สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี พรีเมียม - 7D5N
 • รหัสทัวร์
  :  SEU-05
 • ประเทศ
  :  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
 • เมือง
  :  ซูริค
 • ระยะเวลา
  :  7D5N (-)
 • ระดับทัวร์
เช็คอิน: ยอดเขาทิตลิส ทะเลสาบลูกาโน่ เข้าชมมหาวิหารมิลาน

รายการเดินทางโดยย่อ

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานมัสกัต (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์

2. ซูริค ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ช็อปของฝาก สิงโตแห่งลูเซิร์น เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส ถ้ำน้ำแข็งพันปี สะพานแขวนบนหน้าผา ไอซ์ไฟล์เออร์

3. ลูกาโน่ ทะเลสาบลูกาโน่ ฟ็อกซ์ทาวน์เอาท์เล็ต – โคโม่ อิตาลี เวนิส

4. ล่องเรือสู่เวนิส แกรนด์คาแนล มหาวิหารซานตามาเรีย จัตุรัสซานมาร์โค ถ่ายรูปคู่หอระฆัง หอนาฬิกา มหาวิหารเซนต์มาร์ก พระราชวังดอจ์ด สะพานริอัลโต สะพานถอนหาใจ ถนนชช้อปปิ้ง เมืองปิซ่า

5. จัตุรัสเปียซซาเดลดุโอโม่ หอเอนปิซ่า อาสนวิหาร&หอศีลปิซ่า มิลาน ถนนแฟชั่นมอนเต นโปเลียน

6. จัตุรัสดูโอโม่ เข้าชมมหาวิหารมิลาน ช้อปปิ้งแกลลอลี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปซา ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี

7. ท่าอากาศยานมัสกัต (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  12 – 18 มีนาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 59,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 59,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 59,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 10,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 10,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  05 – 11 เมษายน 66  จองทัวร์นี้
 • 62,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 59,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 62,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 10,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 10,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  19 – 25 เมษายน 66  จองทัวร์นี้
 • 62,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 59,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 62,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 10,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 10,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  21 – 27 เมษายน 66  จองทัวร์นี้
 • 62,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 59,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 62,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 10,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 10,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  26 เมษายน – 02 พฤษภาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 62,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 59,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 62,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 10,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 10,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  28 เมษายน – 04 พฤษภาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 65,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 62,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 65,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 10,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 10,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  03 – 09 พฤษภาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 62,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 59,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 62,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 10,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 10,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  05 – 11 พฤษภาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 62,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 59,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 62,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 10,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 10,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  12 – 18 พฤษภาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 62,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 59,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 62,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 10,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 10,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  19 – 25 พฤษภาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 62,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 59,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 62,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 10,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 10,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()
 •  24 – 30 พฤษภาคม 66  จองทัวร์นี้
 • 62,977 บาท/คน ผู้ใหญ่ ()
 • 59,977 บาท/คน เด็ก(ไม่มีเตียง) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 62,977 บาท/คน เด็ก(มีเตียงเสริม) (ต่ำกว่า 12 ปี)
 • 10,977 บาท/คน ทารก (ไม่เกิน 2 ปี)
 • 10,977 บาท/คน พักเดี่ยว ()