BT-EUR02_EK

เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส
โปรแกรม BT-EUR02_EK
รหัสทัวร์ BT-EUR02_EK
ระยะเวลาเดินทาง 8D5N
สายการบิน
ช่วงวันเดินทาง
เมษายน-พฤษภาคม
฿ 89,900

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ BT-EUR02_EK


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ• กรุงเทพฯ • ดูไบ
วันที่สอง ดูไบ • อัมเตอร์ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร
• จัตุรัสดัมสแควร
วันที่สาม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์• หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • งานฟลอริเอด เอ็กซ์โป 2022
(ครึ่ง วัน)
วันที่สี่ เมืองลิสเซ่ • สวนเคอเคนฮอฟ (ครงึ่ วัน) • รอตเตอร์ดัม • บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส • บรัสเซลส
วันที่ห้า บรูกส์• เก้นต์• อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • จัตุรัสกรองด์ปลาสต์• เมเนเก้นพีส
วันที่หก ปารีส • LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE • ล่องเรือแม่น้าแซน
วันที่เจ็ด เที่ยวชมเมืองปารีส • จัตุรัสคองคอร์ด• จัตุรัสทรอกาเดโร • หอไอไฟล • ประตูชัยอาร์ก
เดอทรียงฟ์• ถนนช็องเซลีเซ • มหาวิหารซาเคร-เกอร์• พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์• ห้างแกลเลอรี่
ลาฟาแยตต์
วันที่แปด สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูม


PROGRAM-BT-EUR02_EK


ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
12/04/2022 19/04/2022 89,900 12,900 79,900 89,900 จอง
จอง
13/04/2022 20/04/2022 89,900 12,900 79,900 89,900 จอง
จอง
29/04/2022 06/05/2022 89,900 12,900 79,900 89,900 จอง
จอง
09/05/2022 16/05/2022 89,900 12,900 79,900 89,900 จอง
จอง