SVD-01 เวียดนาม ลั้นลา

เวียดนาม
โปรแกรม SVD-01 เวียดนาม ลั้นลา
รหัสทัวร์ SVD-01 เวียดนาม ลั้นลา
ระยะเวลาเดินทาง 4D3N
สายการบิน
ช่วงวันเดินทาง
เมษายน-พฤษภาคม
฿ 16,777

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ SVD-01 เวียดนาม ลั้นลา


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ – สะพานลอยฟ้า GOLDEN BRIDGE นั่งรถไฟราง – สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงเก็บไวน์

วันที่ 2
บานาฮิลล์ เตม็ วัน – หมู่บ้านฝรั่งเศส – โบสถ์ SAINT DANIS – สวนสนุก FATASY PARK – วัดพระใหญ่ เจดีย์ 9 ชั้น

วันที่ 3
ดานัง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน- ฮอยอัน เมืองมรดกโลก – หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่101 – ย่านเมืองเก่า – ดานัง – ชมสะพานมังกร

วันที่ 4
วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


SVD-01


ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
10/04/2022 13/04/2022 16,777 4,977 14,777 16,777 3,777 จอง
จอง
01/05/2022 04/05/2022 18,777 4,977 16,777 18,777 3,777 จอง
จอง
15/05/2022 18/05/2022 17,777 4,977 15,777 17,777 3,777 จอง
จอง