SVD-02 เวียดนาม สวยนะ

เวียดนาม
โปรแกรม SVD-02 เวียดนาม สวยนะ
รหัสทัวร์ SVD-02 เวียดนาม สวยนะ
ระยะเวลาเดินทาง 4D3N
สายการบิน
ช่วงวันเดินทาง
มิถุนายน 65 - มีนาคม 66
฿ 11,777

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ SVD-02 เวียดนาม สวยนะ


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เว้ เมืองมรดกโลก – วัดเทียนมู่ – นครต้องห้าม – พระราชวังเว้ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา
  2. ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ – นั่งรถราง – สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์ –  หมู่บ้านฝรั่งเศส – โบลถ์ Saint Danis – สวนสนุก Fatasy Park
  3. สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – แวะร้านของฝาก – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– ฮอยอัน เมืองมรดกโลก – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง –  สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่101 – ย่านเมืองเก่า – ดานัง – ชมสะพานมังกร
  4. วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – โบสถ์คริสต์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

SVD-02


ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
30/06/2022 03/07/2022 12,777 3,777 12,277 12,777 3,777 จอง
จอง
14/07/2022 17/07/2022 13,777 3,777 13,277 13,777 3,777 จอง
จอง
11/08/2022 14/08/2022 14,777 3,777 14,277 14,777 3,777 จอง
จอง
25/08/2022 28/08/2022 13,777 3,777 13,277 13,777 3,777 จอง
จอง
01/09/2022 04/09/2022 13,777 3,777 13,277 13,777 3,777 จอง
จอง
20/10/2022 23/10/2022 14,777 3,777 14,277 14,777 3,777 จอง
จอง
24/11/2022 27/11/2022 13,777 3,777 13,277 13,777 3,777 จอง
จอง
09/12/2022 12/12/2022 15,777 3,777 15,277 15,777 3,777 จอง
จอง
30/12/2022 02/01/2023 17,777 3,777 17,277 17,777 3,777 จอง
จอง
12/01/2023 15/01/2023 14,777 3,777 14,277 14,777 3,777 จอง
จอง
23/02/2023 26/02/2023 11,777 3,777 11,277 11,777 3,777 จอง
จอง
03/03/2023 06/03/2023 15,777 3,777 15,277 15,777 3,777 จอง
จอง